Preview Mode Links will not work in preview mode

Älvsjöpodden podcast


Feb 17, 2020

Lokal sammanhållning, ett företagarnätverk, några gamla hus och deras historia, och namn på olika gator i Älvsjö. Detta och mycket annat avhandlas i det här avsnittet i tolv korta intervjuer med Älvsjöbor. Lyssna och kom gärna med tips själv sedan om vad du vill höra om!