Preview Mode Links will not work in preview mode

Älvsjöpodden podcast


Apr 2, 2020

Det är speciella tider vi lever i, och mitt i stormens öga står vårdpersonalen. De åker till jobbet varje dag lite "med livet som insats", som barnmorskan och Älvsjöbon Maja Ullberg beskriver det. Det är ingen överdrift. Hon har nämligen den senaste tiden även hjälpt coronasmittade kvinnor att föda barn.

Maja Ullberg berättar om sin situation och sina tankar som barnmorska på Huddinge sjukhus förlossning i dagens läge. Om dilemman som både personal och patienter ställs inför. Om en tuff arbetsmiljö, skyddsutrustning som ibland känns otillräcklig och om all osäkerhet som en ny sjukdom innebär. Hon ger oss också tankar om hur vi bör agera för att underlätta för vårdpersonalen.