Preview Mode Links will not work in preview mode

Älvsjöpodden podcast


Feb 21, 2020

Älvsjöpodden går på jakt efter information om Röda stugan i Älvsjöskogen. I studion finns Evy Kjellberg (C) som är samordnare i gruppen "Bevara Röda stugan i Älvsjöskogen", där flera föreningar är med. Vi pratar om stugans historia, det vi vet och det som ännu är dolt, och om stugans framtid. Vilka förhoppningar har Evy och vilka har Älvsjöborna?