Preview Mode Links will not work in preview mode

Älvsjöpodden podcast


May 1, 2020

Älvsjöbon Veronica Ekström, lektor vid högskolan Ersta Bräcke Sköndal, berättar om varför vi dricker mer under coronatider när rutiner och den sociala kontrollen minskar. Hon ger även tips om vilken hjälp som finns, som till exempel nätbaserad behandling, både för personer med problematisk alkoholdrickande, men även deras anhöriga.

Veronica Ekström arbetar också med forsksningsprojekt om stöd till våldsutsatta kvinnor, som skyddat boende, vilket hon också berättar om i programmet

Lyssna på ett intressant och viktig diskussion!